Szczegóły

Tytuł artykułu

Development and Implementation of IEC 61131-3 Virtual Machine<br />Projektowanie i implementacja maszyny wirtualnej normy IEC 61131-3

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334

×