Szczegóły

Tytuł artykułu

Adaptive improvement of resource utilization in goal-oriented multi-user systems<br />Adaptacyjne polepszanie wykorzystania zasobów informatycznych w wieloużytkownikowych systemach komputerowych

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334

×