Szczegóły

Tytuł artykułu

Adaptive improvement of resource utilization in goal-oriented multi-user systems

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

adaptive performance improvement ; heuristic algorithms ; goal-oriented workload management

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×