Szczegóły

Tytuł artykułu

Security of the quantum direct communication based on pairs of completely entangled qudits

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×