Szczegóły

Tytuł artykułu

Regional Differences in Demand for Coal as A Basis for Development of A Product Distribution Model for Mining Companies in the Individual Customers Segment

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0053

×