Szczegóły

Tytuł artykułu

Computational Aspects of GPU-accelerated Sparse Matrix-Vector Multiplication for Solving Markov Models

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×