Details

Title

Metody docierania do aksjologicznego wymiaru rzeczywistości w filozofiach działania Paula Ricoeura i Józefa Tischnera

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0024-3

×