Szczegóły

Tytuł artykułu

A Study of the Optimal Model of the Flotation Kinetics of Copper Slag from Copper Mine BOR

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0057

×