Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling CTMC with a standard programming language and using conventions from computer networking</br>Modelowanie łańcuchów Markowa z czasem ciągłym przy użyciu standardowego języka programowania i z zastosowaniem konwencji z dziedziny sieci komputerowych

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2011

Numer

No 3-4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×