Szczegóły

Tytuł artykułu

Habermas i (nie)świadomość tego, co zostało utracone

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0037-y

×