Szczegóły

Tytuł artykułu

Tracedump: A Novel Single Application IP Packet Sniffer</br>Tracedump - nowatorskie narzędzie typu sniffer pozwalające na zapis ruchu IP pojedynczej aplikacji

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×