Szczegóły

Tytuł artykułu

Applying of security mechanisms to middle and high layers of OSI/ISO network model</br>Mechanizmy bezpieczeństwa w zastosowaniu do środkowych i górnych warstw sieciowego modelu OSI/ISO

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×