Szczegóły

Tytuł artykułu

An Efficient and Provably-secure Digital signature Scheme based on Elliptic Curve Bilinear Pairings

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334

×