Szczegóły

Tytuł artykułu

Adapting the RANSAC algorithm to detect 2nd-degree manifolds in 2D and 3D<br>Przystosowanie algorytmu RANSAC do wykrywania rozmaitości drugiego rzędu w 2D i 3D

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×