Szczegóły

Tytuł artykułu

The Numerical Simulation of a Sudden Inflow of Methane into the end Segment of a Longwall with Y-Type Ventilation System

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0065

×