Szczegóły

Tytuł artykułu

Prioritized epoch-incremental Q-learning algorithm<br>Priorytetowany epokowo-inkrementacyjny algorytm Q-learning

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×