Szczegóły

Tytuł artykułu

Adaptive threads co-operation schemes in a parallel heuristic algorithm for the vehicle routing problem with time windows

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×