Szczegóły

Tytuł artykułu

Simulations of representative volume elements for random 2D composites with circular non–overlapping inclusions

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×