Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimization of Overlay Computing Systems with Many-to-Many Transmissions / Optymalizacja nakładkowych systemów obliczeniowych z transmisjami wielu do wielu

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334

×