Szczegóły

Tytuł artykułu

Clustering in Fuzzy Subspaces / Grupowanie danych w rozmytych podprzestrzeniach

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

subspace clustering ; weighted attributes ; fuzzy clustering

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×