Szczegóły

Tytuł artykułu

Examination of robust D-stability of TCP-DCR protocol / Analiza D-stabilności protokołu TCP-DCR

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Computer Networks ; D-stability ; TCP-DCR protocol

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×