Szczegóły

Tytuł artykułu

SAMEE – the nonlinear adaptive method for predicting work effort of information systems development

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

adaptive method for work effort prediction ; polynomial estimation model ; software analysis and design ; Enterprise Architect add-in

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×