Szczegóły

Tytuł artykułu

Analityczna deflacja ontologii

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0073-7

×