Szczegóły

Tytuł artykułu

Mathematical and Computer Modelling of the Influence of Stress on Magnetic Characteristics of the Construction Steels

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

construction steel ; magnetic characteristics modelling ; non-destructive testing ; stress influence

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×