Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis and Computer Modeling of Magnetoelastic Characteristics of FeNi-based Amorphous Ring-shaped Core under Uniform Compressive and Tensile Stresses

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

magnetoelastic effect ; amorphous alloys

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science ; Committee of Informatics of Polish Academy of Science

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×