Szczegóły

Tytuł artykułu

Ontology Based Model of the Common Criteria EvaluationEvidences

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identyfikator

ISSN 1896-5334

×