Szczegóły

Tytuł artykułu

Ontology based model of the Common Criteria evaluation evidences

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Common Criteria ; IT security evaluation ; knowledge engineering ; modelling ; ontology ; assurance methods

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-5334
×