Szczegóły

Tytuł artykułu

Follow-Up Chain Tension in an Armoured Face Conveyor / Nadążne Napinanie Łańcucha Zgrzebłowego W Przenośniku Ścianowym

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.1515/amsc-2015-0002

×