Details

Title

Wysadzana monetami i medalami misa chrzcielna rodu von Magnis z Eckersdorfu (Bożkowa)<br>A baptismal bowl set with coins and medals of von Magnis family from Eckersdorf (Bożków)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155
×