Details

Title

Nieznana moneta celtyckich Bojów z Grójca (część miasta Konina)<br>The unknown coin of Celtic Boii from Grójec (part of Konin)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2011

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155

×