Details

Title

Monety Republiki Rzymskiej na ziemiach polskich. Kilka uwag na bazie nowego materiału ze znalezisk drobnych<br>Coins of the Roman Republic on Polish lands. Some remarks on the basis of new material from small finds.

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2011

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155

×