Details

Title

Sebastian Dadler — portret mistrza sztuki medalierskiej przedstawiony na nowo (Hermann Maué, Sebastian Dadler 1587-1657. Medaillen im Dreißigjährigen Krieg, Nürnberg 2008)<br>Sebastian Dadler — a portrait of the master of medallic art presented anew.

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155
×