Details

Title

Brakteaty — pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009 — A. Musiałowski

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2011

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155

×