Szczegóły

Tytuł artykułu

Brakteaty — pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009 — A. Musiałowski

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×