Szczegóły

Tytuł artykułu

Sesja nowosolska — BRP

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×