Details

Title

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pieniądz i banki na Śląsku”, Poznań, 18-19 listopada 2010 r. — A. Murawska

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2011

Numer

No 1

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155

×