Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pieniądz i banki na Śląsku”, Poznań, 18-19 listopada 2010 r. — A. Murawska

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×