Szczegóły

Tytuł artykułu

Prawnokarne aspekty rejestracji znalezisk monetarnych<br>Criminal aspects of coin find registration

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×