Details

Title

Prawnokarne aspekty rejestracji znalezisk monetarnych<br>Criminal aspects of coin find registration

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identifier

ISSN 0043-5155
×