Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaleziska<br>Finds

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2012

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×