Details

Title

Sedimentary Rocks Associated with the Coal Seams of the Saddle Beds from the Chwałowice Trough – West Part of Upper Silesian Coal Basin / Skały Osadowe Towarzyszące Pokładom Węgla Warstw Siodłowych Niecki Chwałowickiej – Zachodnia Część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2015

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

×