Szczegóły

Tytuł artykułu

Sedimentary Rocks Associated with the Coal Seams of the Saddle Beds from the Chwałowice Trough – West Part of Upper Silesian Coal Basin / Skały Osadowe Towarzyszące Pokładom Węgla Warstw Siodłowych Niecki Chwałowickiej – Zachodnia Część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×