Szczegóły

Tytuł artykułu

Siateczkowy model rozwoju nauki a struktura racjonalnego działania

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

×