Szczegóły

Tytuł artykułu

Idee wychowawcze Jeana-Jacques’a Rousseau w przepisach dla szkół Komisji Edukacji Narodowej

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0107-1

×