Szczegóły

Tytuł artykułu

Basic Aspects Of Productivity Of Underground Coal Gasification Process

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0860-7001

Referencje

Wachowicz (2010), Model studies of underground coal gasification process ( Badania modelowe procesu zgazowania węgla Arch No, Min Sci, 55, 249.

DOI

10.1515/amsc-2015-0029

×