Details

Title

Romowie i historia Metahistoryczne problemy historiografi i grupy mniejszościowej

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2011

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×