Szczegóły

Tytuł artykułu

Romowie i historia Metahistoryczne problemy historiografi i grupy mniejszościowej

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×