Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence Of Subsidence Fluctuation On The Determination Of Mining Area Curvatures

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×