Szczegóły

Tytuł artykułu

Max Horkheimer o relacjach między filozofi ą i nauką w dobie kryzysu kulturowego

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×