Details

Title

Stanisława Kamińskiego poglądy na cel nauki

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2011

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×