Szczegóły

Tytuł artykułu

Stanisława Kamińskiego poglądy na cel nauki

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×