Szczegóły

Tytuł artykułu

Alchemia pomiędzy pseudonauką a nauką. Studium historyczno-metodologiczne

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×